KitchenAid W11622963 Ръководство за потребителя на електрически фурни за вграждане

KitchenAid W11622963 Електрически фурни за вграждане Електрически фурни за вграждане Ръководство за управление ЧАСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване на хора, прочетете ВАЖНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, намиращи се в Ръководството на собственика на вашия уред, преди да работите с този уред. Това ръководство обхваща различни модели. Фурната, която сте закупили, може да има някои или...

LEGEND CHEF ES606MB 24-инчови електрически фурни за вграждане Ръководство за употреба

LEGEND CHEF ES606MB 24 Inch Built-in Electric Ovens Instruction Manual DEAR CUSTOMER The oven is exceptionally easy to use and extremely efficient. After reading the instruction manual. operating the oven will be easy. Before being packaged and leaving the manufacturer, the oven was thoroughly checked with regard to safety and functionality. Before using the appliance, …