Ръководство за потребителя на преносим външен твърд диск TOSHIBA CANVIO Flex 2

Въведение в преносим външен твърд диск TOSHIBA CANVIO Flex 2 Благодарим ви, че избрахте нашето преносимо устройство за съхранение. Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя, тъй като то съдържа цялата необходима информация за инсталиране, използване и поддръжка на устройството, както и съвети за сигурност и безопасност. В случай, че не се държи според очакванията, моля, вижте...