TOSHIBA CANVIO Flex Преносим външен твърд диск Ръководство за потребителя

Въведение в преносим външен твърд диск TOSHIBA CANVIO Flex Благодарим ви, че избрахте нашето преносимо устройство за съхранение. Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя, тъй като то съдържа цялата необходима информация за инсталиране, използване и поддръжка на устройството, както и съвети за сигурност и безопасност. В случай, че не се държи според очакванията, вижте „Често...