Ръководство за потребителя на системата за домашно кино Bose CineMate 15

Това ръководство за собственика предоставя важна информация за безопасност и инструкции за работа на системата за домашно кино Bose CineMate 15. Потребителите се предупреждават да не излагат системата на влага, да поглъщат батерии и да правят неразрешени промени. Запазете това ръководство за бъдещи справки.

Ръководство за потребителя на система за високоговорители за цифрово домашно кино Bose CineMate Series II

Ръководството за потребителя на системата за високоговорители за цифрово домашно кино Bose CineMate Series II предоставя инструкции стъпка по стъпка за настройка и използване на системата за високоговорители. Това изчерпателно ръководство включва полезни съвети и съвети за отстраняване на неизправности, за да помогне на потребителите да извлекат максимума от своята система Bose CineMate.