anko TP-0806 Инструкция за употреба на машина за пуканки

Машина за пуканки МОДЕЛ NO. TP-0806 Ръководство за потребителя ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА Прочетете и следвайте всички инструкции в това ръководство „Употреба и грижа“, дори ако смятате, че сте запознати с продукта, и намерете място, където да го съхранявате за бъдещи справки. Вашето внимание е специално обърнато към разделите, отнасящи се до изявленията „ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ“ и „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“. …