Dimplex DHDEBS Electric Under Blanket Ръководство с инструкции

Ръководството за потребителя на Dimplex DHDEBS Electric Under Blanket предоставя важни инструкции за безопасна употреба и поддръжка. Прочетете внимателно, за да избегнете нараняване или повреда на продукта. Осигурете обtage съвместимост, използвайте само като подложка и съхранявайте правилно. Не се използва от малки деца под 3 години.