DIMPLEX DHDEBQ Electric Under Blanket Ръководство с инструкции

Научете как правилно да използвате и да се грижите за електрическото одеяло DHDEBQ с това ръководство с инструкции. Избягвайте нараняване и повреда, като следвате предоставените указания, включително проверка на voltage и не се използва на регулируеми легла. Запазете ръководството за бъдещи справки.