Dimplex DHDEPS Electric Under Blanket Ръководство с инструкции

Научете как да използвате и да се грижите за електрическото одеяло Dimplex DHDEPS с тези важни инструкции. Избягвайте наранявания и щети, като следвате тези указания. Запазете ги за бъдещи справки.