Ръководство за потребителя на Honeywell 815610 Digital Steel Security Safe

Ръководството за потребителя на Digital Steel Security Safe от серия 815610 предоставя инструкции за безопасно инсталиране и използване. С включени ключове за достъп и батерии, този защитен сейф на Honeywell предлага сигурна защита за лични вещи. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти за липсващи части или допълнителна помощ.