Yes4All регулируеми тежести с дъмбели и ръководство за потребителя на гири

Това ръководство за потребителя предоставя важни инструкции за безопасност и информация за ограничена гаранция за регулируемите тежести и гири Yes4All. Получете съвети за упражнения и обучение от професионалист и се свържете с Yes4All в рамките на 30 дни за решения за поддръжка. Пазете опаковката далеч от деца и домашни любимци, за да избегнете риска от задушаване.

KAYOBA 022372 Ръководство с инструкции за регулируем дъмбел

Осигурете безопасност, докато използвате KAYOBA 022372 регулируем дъмбел. Прочетете внимателно инструкциите и спазвайте всички мерки за безопасност, за да избегнете наранявания и материални щети. Това ръководство за потребителя предоставя насоки как да използвате продукта и да извършите функционална проверка преди първата употреба.

HAMMER HS-DB-12XX-01 Pro 100 Регулируеми дъмбели Ръководство за собственика

Това ръководство на собственика предоставя информация за безопасност и инструкции за използване на HS DB 12XX 01 Pro 100 регулируем дъмбел. Важно е да прочетете и разберете всички предупреждения преди употреба. Life Fitness, Hammer Strength и други марки са регистрирани търговски марки на Life Fitness, LLC. Препоръчва се само за домашна употреба.

MOTAG Ръководство за потребителя на смарт дъмбели MO-SSD5

Прочетете предпазните мерки и инструкциите за използване на MOTAG MO-SSD5 Smart Dumbbell, фитнес оборудване за закрито с регулируемо тегло и интелигентен сензор. Дъмбелът е с общо тегло 2 кг и регулируеми тежести от 1.0 кг, 1.5 кг и 2 кг. Дръжте го далеч от деца, избягвайте изпускане и не използвайте корозивни почистващи препарати/масло за почистване. Интелигентният сензор може да бъде премахнат за зареждане и устройството трябва да се презарежда на всеки 3 месеца за по-добро представяне на батерията.

FITFIU FITNESS PA-115 Ръководство за потребителя с регулируеми дъмбели

This user manual contains instructions for the PA-115 adjustable dumbbell by FITFIU Fitness, including specifications and exercises. Learn how to position the dumbbell and dispose of it properly. Also, find out how to participate in the monthly draw and access the Spotify playlists for the best workout music.

POWER BLOCK Elite 50 Ръководство за потребителя с дъмбели

Научете как безопасно да използвате дъмбела POWER BLOCK Elite 50 с това изчерпателно ръководство за потребителя. Следвайте важни инструкции за безопасност, проверявайте оборудването преди всяка употреба и избягвайте блокиране на тежестите с правилни техники за боравене. Това ръководство е задължително за четене за всеки домашен потребител, който иска да извлече максимума от своя комплект дъмбели.

Ръководство с инструкции за комплект дъмбели crivit 10 кг

Извлечете максимума от вашия нов комплект дъмбели от 10 кг с тези бележки за работа и безопасност. Запознайте се с продукта и следвайте инструкциите внимателно. Този висококачествен продукт Crivit IAN 375774_2101 е предназначен за употреба на закрито само от възрастни. Запазете тези инструкции под ръка за бъдещи справки.

Ръководство за потребителя на комплект регулируеми дъмбели Gearstone

Learn how to safely and effectively use the Gearstone Adjustable Dumbbell Set with this user manual. The set allows for quick weight changes and eliminates the need for multiple dumbbells. Make sure to follow important precautions before use. Customer care numbers included.

lifepro PowerFlow Plus Ръководство за потребителя на дъмбели

Научете как да използвате комплекта дъмбели lifepro PowerFlow Plus с това изчерпателно ръководство за потребителя. Прочетете инструкциите и указанията за безопасност, преди да започнете вашата тренировка. Регулирайте теглото от 2.5-12.5 паунда на стъпки от 2.5 паунда за персонализирано тренировъчно изживяване. Регистрирайте своя продукт в рамките на 14 дни от покупката, за да активирате доживотната си гаранция.

CORTEX Регулируема дъмбела 24кг Ръководство за потребителя

Това ръководство за потребителя е за регулируем дъмбел Cortex с капацитет на тегло 24 кг. Прочетете внимателно всички инструкции, за да осигурите безопасна и ефективна употреба. Дръжте децата и домашните любимци далеч и не разглобявайте продукта. Проверете заключващия механизъм преди употреба.