Ръководство за потребителя на legrand Wattstopper с осем изхода и персонален сензор

Научете как разклонителят с осем изхода на legrand Wattstopper и персонален сензор може да помогне за намаляване на разходите за енергия и да защити устройствата със защита от пренапрежение. Контролирайте мощността, използвана от устройствата за зареждане на щепсела, и изключете устройствата, консумиращи енергия, въз основа на заетостта с персоналния сензор DI-110.