Fostoria FES10241CA FES-Series Heat Wave електрически нагревател РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Научете как да използвате безопасно и ефективно електрическия нагревател с топлинни вълни Fostoria FES10241CA от серията FES с тези важни инструкции. Поддържайте помещението си топло, като същевременно намалявате риска от пожар, токов удар и нараняване, като следвате препоръчаните предпазни мерки. Прочетете внимателно ръководството и обърнете внимание на всички предупреждения, когато работите с този високотемпературен нагревател.