Fostoria FES15243E FES-Series Heat Wave Electric нагревател РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Научете как безопасно да работите и поддържате електрическия нагревател с топлинни вълни Fostoria FES15243E от серията FES с това изчерпателно ръководство за потребителя. Поддържайте вашето пространство топло и уютно с този високотемпературен нагревател, който разполага със звукова или визуална аларма, за да предупреди за прекомерна топлина. Следвайте основните предпазни мерки, за да избегнете пожар, токов удар и нараняване на хора.