Fostoria FES30603A FES-Series Heat Wave електрически нагревател РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Научете как да работите безопасно с електрическия нагревател с топлинна вълна Fostoria FES30603A от серия FES с това важно ръководство за потребителя. Следвайте предпазните мерки, за да намалите риска от пожар, токов удар и нараняване на хора. Поддържайте свободно пространство около нагревателя за безопасна и ефективна работа. Не използвайте на открито или в зони със запалими течности. Този нагревател включва звукова или визуална аларма, която предупреждава за прекомерна топлина, така че да сте в безопасност и комфорт.