dB Technologies FLEXSYS FMX10 Активен PA високоговорител Ръководство за потребителя

Това ръководство за потребителя предоставя важни инструкции за работа с моделите FMX10, FMX12 и FMX15 FLEXSYS на dB Technologies. Ръководството включва предупреждения относно потенциални смущения и предпазни мерки за безопасност при инсталиране. Свържете се с dBTechnologies за допълнителни аксесоари и винаги следвайте инструкциите за безопасна и правилна употреба.