Fostoria FES15483E Електрически нагревател с топлинна вълна от серия FES РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Научете как да работите безопасно с електрическия нагревател Fostoria FES15483E с това изчерпателно ръководство за потребителя. Следвайте тези важни инструкции, за да намалите риска от пожар, токов удар и нараняване на хора. Поддържайте свободно пространство около електрическия нагревател Heat Wave от серията FES за безопасна и ефективна употреба.