anko DP352 пълнометражно холивудско огледало Ръководство с инструкции

Предупреждения за anko DP352 Hollywood Mirror в цяла дължина Преди да използвате този уред, прочетете и следвайте всички предупреждения и инструкции в това ръководство, дори ако сте запознати с този продукт. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако...