Apple MME73AM 3-то поколение AirPods Ръководство за потребителя

MME73AM 3-то поколение AirPods Ръководство за потребителя MME73AM 3-то поколение AirPods • Натиснете за възпроизвеждане или пауза. • • Натиснете два пъти, за да прескочите напред. • • • Натиснете три пъти, за да прескочите назад. Siri Кажете „Hey Siri“, за да активирате Siri. Пространствено аудио в Центъра за управление. Докоснете и задръжте контрола за сила на звука, за да включите пространственото аудио и вижте...