Ръководство за потребителя на системата за IP охранителна камера ANNKE H500

Това ръководство за потребителя обяснява как да настроите и използвате системата за IP охранителна камера ANNKE H500. Включва инструкции за използване на умението ANNKE с Alexa, съвместими модели устройства и стъпки за добавяне и конфигуриране на устройства чрез приложението Annke Vision. Осигурете достъп до платформата, променяйте имената на устройствата и откривайте устройства с Alexa.