Инструкции за USB 3.1 SATA твърд диск hama

USB 3.1 SATA адаптер за твърд диск USB-3.1-SATA-Festplattenadapter Инструкция за работа Благодарим ви, че избрахте продукта на Hama. Отделете време и прочетете изцяло следните инструкции и информация. Моля, съхранявайте тези инструкции на сигурно място за бъдещи справки. Ако продавате устройството, моля, предайте тези инструкции за експлоатация на новия собственик. Обяснение на предупредителните символи…

alza UGREEN 2.5-инчов корпус за твърд диск Ръководство за потребителя

alza UGREEN 2.5-инчов корпус за твърд диск Ръководство за потребителя Уважаеми клиенти, Благодарим ви, че закупихте нашия продукт. Моля, прочетете внимателно следните инструкции преди да използвате за първи път и запазете това ръководство за употреба за бъдещи справки. Обърнете специално внимание на инструкциите за безопасност. Ако имате въпроси или коментари относно устройството, моля...

Intenso 6031511 3.5-инчов център за памет външен твърд диск Ръководство за потребителя

Intenso 6031511 3.5-инчов център с памет външен твърд диск Ръководство за потребителя НАДVIEW Декларация за съответствие Маркировката CE казва, че този продукт отговаря на изискванията на всички директиви на ЕС, приложими за този продукт. ОБЩИ ОБЩИ Относно тези инструкции Прочетете внимателно тези инструкции и моля спазвайте и обърнете внимание на всички препратки, направени в тези инструкции, за да гарантирате...

Ръководство за потребителя на DELL XPS 8940

XPS 8940 XPS 8940 Настройка и спецификации Регулаторен модел: D28M Регулаторен тип: D28M003 юли 2020 г. Rev. A00 Бележки, предупреждения и предупреждения ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА показва важна информация, която ви помага да използвате по -добре вашия продукт. ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ показва потенциална повреда на хардуера или загуба на данни и ви казва как да избегнете ...