HEYLO HL 400, HL 800 Топлина със странични ефекти Фин прах от дървесни пожари Ръководство на собственика

HEYLO HL 400, HL 800 Топлина със странични ефекти Фин прах от дърва Инструкция ТОПЛИНА СЪС СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ – ФИН ПРАХ ОТ ДЪРВА ИЗБЯГВАЙТЕ ОПАСНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ФИН ПРАХ НА ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ С МОБИЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛИ НА ВЪЗДУХА В резултат на газовата криза все повече хора използват печки и камини. Финият прах от…

HEYLO HL 800 Virus Air Cleaner Ръководство за потребителя

HL 800 Virus Air Cleaner Ръководство за потребителя HL 800 Virus Air Cleaner EC Декларация за съответствие, IIA В съответствие с Директива 2006/42/EC за машини, За серия устройства: Air filter Typ: HL 800 HEYLO GmbH, Im Finigen 9, 28832 Achim, Германия, декларира, че ако са монтирани, поддържани и използвани в съответствие с инструкциите за експлоатация...