Хоризонтален органайзер с 10082 чекмеджета COSTWAY JZ2 Ръководство за потребителя

Научете как да сглобявате и безопасно да използвате хоризонталния органайзер с 10082 чекмеджета JZ2, който може да се подрежда един върху друг, с помощта на тази книжка с инструкции за продукта. Книжката включва важна информация за безопасност и идентифицира части и компоненти чрез обозначени кодове. Запазете брошурата за бъдещи справки.