anko 43186167 Светодиодна лента 5M Ръководство с инструкции за музика

anko 43186167 Светодиодна лента 5M Music Важни предпазни мерки Когато използвате продукти, за да намалите риска от пожар, токов удар и/или нараняване на хора, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително: За вашата БЕЗОПАСНОСТ Прочетете внимателно всички инструкции, дори ако добре сте запознати с продукта. Не гледайте директно в източника на светлина или...