DAEWOO ERF 414 A Ръководство за потребителя на хладилник/хладилник

DAEWOO ERF 414 A Ръководство за потребителя на хладилник/хладилник

Ръководство за потребителя на Black Decker ka 250 k Tools

Black Decker ka 250 k Tools Ръководство за потребителя Употреба по предназначение Вашата шлайфмашина Black & Decker е проектирана за шлайфане на дърво, метал, пластмаса и боядисани повърхности. Този инструмент е предназначен само за потребителска употреба. Общи правила за безопасност Внимание! Прочетете всички инструкции. Неспазването на всички инструкции, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или...

Съдомиялна Whirlpool ADG 4554 M Ръководство за потребителя

Whirlpool ADG 4554 M Ръководство за потребителя на съдомиялна машина ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДОМИАЛНАТА МАШИНА/ВРЪЗКИ Премахване на опаковката и контролите: След разопаковането се уверете, че съдомиялната машина не е повредена и че вратата се затваря правилно. Ако се съмнявате, свържете се с квалифициран техник или с местния търговец. Съхранявайте опаковъчните материали (найлонови торбички, части от полистирен и др.) далеч от...

Denon DRA-N5 CEOL Piccolo HiFi система Ръководство за потребителя

Denon DRA-N5 CEOL Piccolo HiFi система Ръководство за потребителя

AEG FAVORIT 425 Съдомиялна Ръководство за потребителя

AEG FAVORIT 425 Съдомиялна Ръководство за потребителя Контролен панел/Вътрешност Моля, разгънете страници 3, 4 и 5 за лесна справка. Контролен панел Фигура 1 Програмен селектор Дръжка на вратата Програмен превключвател и индикатор за последователност на програмата. Интериор Фигура 2 Долно пръскащо рамо Контейнер за сол Дозатор за перилен препарат Контейнер за препарат за изплакване Филтри Резюме на програмата Табела с данни (с E и F …

Ръководство за потребителя на шевна машина Husqvarna Viking Huskystar ER10

Ръководство за потребителя на шевна машина Husqvarna Viking Huskystar ER10 Тази домакинска шевна машина е проектирана да отговаря на IEC/EN 60335-2-28 и UL1594 ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато използвате електрически уред, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки за безопасност, включително следното: Прочетете всички инструкции, преди да използвате тази домакинска шевна машина. ОПАСНОСТ – За да намалите риска от...

ABB RET670 Защита на трансформатор ANSI Ръководство за потребителя

ABB RET670 Защита на трансформатор ANSI Ръководство за потребителя