SIEMENS MS-151 Ръководство за експлоатация на пожароизвестителни станции

Научете как да инсталирате, свържете и нулирате ръчните пожароизвестителни станции SIEMENS MS-151, като използвате това ръководство за потребителя. Тези еднополюсни ръчни станции с едно действие са проектирани да бъдат безпрепятствени, лесно достъпни и разположени на нормалната изходна пътека. Осигурете съответствие с местните разпоредби, когато инсталирате.