Ръководство за инсталиране на Mute Tube

Това ръководство за потребителя за Mute Tube предоставя ясни инструкции за сглобяване, включително монтиране на адаптера за наклон, стойката и държача за музика. Научете как да регулирате височината и ъгъла за оптимална употреба.