Ръководство за потребителя на преносим климатик от серия INSIGNIA NS

Ръководство за потребителя на преносим климатик INSIGNIA NS Series Въведение ВАЖНО Климатикът трябва винаги да се съхранява и транспортира изправен, в противен случай може да причините непоправима повреда на компресора. В случай на съмнение ви препоръчваме да изчакате поне 24 часа, преди да стартирате климатика. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Прочетете и запазете...