CLOSETMAID Offset Desktop Organizer Ръководство за инсталиране

CLOSETMAID Offset Desktop Organizer ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ Моля, прочетете внимателно всички инструкции. Запознайте се с всички части (вижте „ЧАСТИ“) и проверете количествата. Спазвайте всички предпазни мерки (вижте „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ“). Какво ще ви трябва: ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Този уред съдържа малки части, които могат да представляват опасност от задавяне за малки деца. Децата трябва да са под...