SortWise SW-POCS-CK003 20-инчов органайзер за глухи ъгли Ръководство за употреба

SW-POCS-CK003 20-Inch Blind Corner Organizer Instruction Manual SW-POCS-CK003 20-Inch Blind Corner Organizer Size of Product VV*D*H Size of basket VV*D*H Min Door Open Min Cabinet Height Min Depth of cabinet 243″x18/Elx20″ 623x461x501mm 161×10 x4″ 419x250x100mm 14 360mm 22″ 550mm 201 520mm Contents I II III 1-Base Frame 1pc 2-Glide 2pc 3-Foot 1pc 4-Main Fame 1pc …

Ръководство за употреба на органайзер CLOSETMAID 4549 с 4 кубчета

CLOSETMAID 4549 4-Cube Organizer INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING Please read all instructions carefully. Familiarize yourself with all parts (see “PARTS”) and check quantities. Follow all safety precautions (see “SAFETY PRECAUTIONS”). SAFETY PRECAUTIONS WARNING This unit contains small parts which could be a choking hazard for small children. Children should be under adult supervision at all …

Ръководство за употреба на органайзер CLOSETMAID 4588 с 9 кубчета

CLOSETMAID 4588 9-Cube Organizer INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING Please read all instructions carefully. Familiarize yourself with all parts (see “PARTS”) and check quantities. Follow all safety precautions (see “SAFETY PRECAUTIONS”). SAFETY PRECAUTIONS WARNING This unit contains small parts which could be a choking hazard for small children. Children should be under adult supervision at all …

CLOSETMAID 543000 6 Cube Настолен органайзер Ръководство за употреба

CLOSETMAID 543000 6 Cube Desktop Organizer INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING Please read all instructions carefully. Familiarize yourself with all parts (see “PARTS”) and check quantities. Follow all safety precautions (see “SAFETY PRECAUTIONS”). What you will need: SAFETY PRECAUTIONS WARNING This unit contains small parts which could be a choking hazard for small children. Children should …

CLOSETMAID 2-Cube Органайзер Ръководство с инструкции

CLOSETMAID 2-Cube Organizer ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ Моля, прочетете всички инструкции внимателно. Запознайте се с всички части (вижте „ЧАСТИ“) и проверете количествата. Спазвайте всички предпазни мерки (вижте „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ“). ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Този уред съдържа малки части, които могат да представляват опасност от задавяне за малки деца. Децата трябва да бъдат под наблюдението на възрастни през цялото време...

CLOSETMAID Offset Desktop Organizer Ръководство за инсталиране

CLOSETMAID Offset Desktop Organizer INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING Please read all instructions carefully. Familiarize yourself with all parts (see “PARTS”) and check quantities. Follow all safety precautions (see “SAFETY PRECAUTIONS”). What you will need: SAFETY PRECAUTIONS WARNING This unit contains small parts which could be a choking hazard for small children. Children should be under …

Ръководство за употреба на органайзер край басейн ZIPPITY ZP19061

ZIPPITY ZP19061 Poolside Organizer ASSEMBLY INSTRUCTIONS ZP19061 60 MIN Approximate assembly time for entire product Want to see a video on how to assemble this product? Scan the QR code GENERAL INFORMATION IMPORTANT Check the inside of the larger pieces in your box for other  materials packed inside. When assembling components, place on a non-abrasive …

SHENZHEN Technical Document Organizer Ръководство за потребителя

SHENZHEN Technical Document Organizer Ръководство за потребителя

DA07-2 Многофункционален алуминиев настолен органайзер Ръководство с инструкции

DA07-2 Многофункционален алуминиев настолен органайзер Прочетете цялото ръководство с инструкции, преди да започнете инсталирането и сглобяването. Ако имате въпроси относно някоя от инструкциите или предупрежденията, моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за съдействие. ВНИМАНИЕ: Използването с продукти, по-тежки от посочените номинални тегла, може да доведе до нестабилност, причиняваща възможно нараняване. Моля, следете внимателно...

allen roth 5120842 2 Cube Storage Organizer Ръководство за потребителя

allen roth 5120842 2 Cube Storage Organizer ALLEN + ROTH и дизайнът на логото са търговски марки или регистрирани търговски марки на LF, LLC. Всички права запазени. към раздела Ръководства и документи на страницата на продукта. Ако артикулът вече не се продава или имате въпроси или проблеми, моля, обадете се на нашия отдел за обслужване на клиенти...