Инструкции за фурни HOOVER HOC5S047INWIFI

HOOVER HOC5S047INWIFI Ovens Safety Indications During cooking, moisture may condense inside the oven cavity or on the glass of the door. This is a normal condition. To reduce this effect, wait 10-15 minutes after turning on the power before putting food inside the oven. ln any case, the condensation disappears when the oven reaches the …

Ръководство за потребителя на електрически фурни за вграждане Westinghouse WVES613

WVES613 Electric Built-In Ovens USER MANUAL Enjoy peace of mind. Register your appliance today. Stay updated on better living services, safety notices and shop for accessories. 1. Open the camera app on your smartphone and point at the QR code to scan Product Registration QR code is located on the front of your appliance or …

Фурни HOOVER HOC5S0478INWF Ръководство за употреба

HOOVER HOC5S0478INWF Индикации за безопасност на фурните По време на готвене влагата може да кондензира във вътрешността на фурната или върху стъклото на вратата. Това е нормално състояние. За да намалите този ефект, изчакайте 10-15 минути след включване на захранването, преди да поставите храна във фурната. Във всеки случай кондензът изчезва, когато фурната достигне...

Ръководство за употреба на фурни HOOVER HOC3858IN

Фурни HOOVER HOC3858IN Ръководство с инструкции Индикации за безопасност По време на готвене влагата може да кондензира във вътрешността на фурната или върху стъклото на вратата. Това е нормално състояние. За да намалите този ефект, изчакайте 10-15 минути след включване на захранването, преди да поставите храна във фурната. Във всеки случай кондензът изчезва, когато фурната...

HOOVER 70016516 ФУРНИ Инструкция за употреба

70016516 ФУРНИ Ръководство с инструкции Индикации за безопасност По време на готвене влагата може да кондензира във вътрешността на фурната или върху стъклото на вратата. Това е нормално състояние. За да намалите този ефект, изчакайте 10-15 минути след включване на захранването, преди да поставите храна във фурната. Във всеки случай кондензът изчезва, когато фурната достигне...

HOOVER HMG20C5SB Ръководство за употреба на микровълнови фурни

HOOVER HMG20C5SB Ръководство за употреба на микровълнови фурни ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА ПРЕКОЛЕЖНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ (a) Не се опитвайте да работите с тази фурна с отворена врата, тъй като това може да доведе до вредно излагане на микровълнова енергия. Важно е да не се счупи или tamper с предпазните блокировки. (б) Не поставяйте никакви предмети между...

CANDY MIC440VTX-80 Ръководство за употреба на микровълнови фурни

МИКРОВЪЛНОВИ ФУРНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ МОДЕЛ: MIC440VTX-80 MIC440VTX-80 Микровълнови фурни Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате вашата микровълнова фурна, и ги пазете внимателно. Ако следвате инструкциите, вашата фурна ще ви осигури дълги години добра работа. ЗАПАЗЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА ПРЕКОЛЕЖНО МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ (a) Не...

CANDY 70014027 Ръководство за употреба на фурни

CANDY 70014027 Индикации за безопасност на фурните По време на готвене влагата може да кондензира във вътрешността на фурната или върху стъклото на вратата. Това е нормално състояние. За да намалите този ефект, изчакайте 10-15 минути след включване на захранването, преди да поставите храна във фурната. Във всеки случай кондензът изчезва, когато фурната достигне...

MAINSTREET EQUIPMENT 541EC1D Електрически конвекторни фурни Ръководство за потребителя

MAINSTREET EQUIPMENT 541EC1D Електрически конвекторни фурни ВЪВЕДЕНИЕ Поздравления за вашата покупка на търговско готварско оборудване на Main Street Equipment! Ние в Main Street Equipment се гордеем с дизайна, иновациите и качеството на нашите продукти. Когато се използва по предназначение и с подходяща грижа и поддръжка, ще изпитате години на надеждна работа от вашата главна улица...

Ръководство за употреба на микровълнови фурни CANDY CMG20SMW

Микровълнови фурни CANDY CMG20SMW ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА ПРЕКОЛЕЖНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ Не се опитвайте да работите с тази фурна с отворена врата, тъй като това може да доведе до вредно излагане на микровълнова енергия. Важно е да не се счупи или tampс предпазните блокировки. Не поставяйте никакви предмети между предната част на фурната ...