qtx PAL10 Преносим PA високоговорител с LED FX и микрофон Ръководство за потребителя

Научете за преносимите PA високоговорители PAL8 и PAL10 с LED FX и микрофон чрез официалното ръководство за потребителя. Това ръководство включва важни предпазни мерки, съдържание на опаковката и инструкции за почистване. Модели с номера 178.960UK и 178.961UK са обхванати в това изчерпателно ръководство.