qtx PAL10 Преносим PA високоговорител с LED FX и микрофон Ръководство за потребителя

PAL8 PAL10 Преносим PA модул с LED ефект и TWS сдвояване Поръчка ref: 178.960UK 178.961UK Ръководство за потребителя ВЕРСИЯ 1.1 Внимание: Моля, прочетете внимателно това ръководство преди работа. Повредите, причинени от неправилна употреба, не се покриват от гаранцията Въведение Благодарим ви, че избрахте PAL преносим домашен PA мерна единица. Това универсално преносимо PA устройство е снабдено с...