qtx PAL10 Преносим PA високоговорител с LED FX и микрофон Ръководство за потребителя

PAL8 PAL10 Преносим PA модул с LED ефект и TWS сдвояване Поръчка ref: 178.960UK 178.961UK Ръководство за потребителя ВЕРСИЯ 1.1 Внимание: Моля, прочетете внимателно това ръководство преди работа. Повредите, причинени от неправилна употреба, не се покриват от гаранцията Въведение Благодарим ви, че избрахте PAL преносим домашен PA мерна единица. Това универсално преносимо PA устройство е снабдено с...

qtx PAL8 преносим PA модул с LED ефект и TWS сдвояване Ръководство за потребителя

PAL8 Портативен PA модул с LED ефект и TWS сдвояване Реф. за поръчка: 178.960UK Ръководство за потребителя ВЕРСИЯ 1.0 Внимание: Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете работа. избор на PAL8 преносим домашен PA уред. Този универсален преносим PA уред…