nedis KAPC175SS LED дисплей Party Cooler Ръководство за потребителя

Научете всичко за nedis KAPC175SS LED Display Party Cooler с това изчерпателно ръководство за потребителя. Открийте неговите спецификации, инструкции за безопасност и предназначение.

Ръководство за потребителя на Nedis KAPC100SS Party Cooler

Ръководството за потребителя на Nedis KAPC100SS Party Cooler предоставя цялата необходима информация за безопасно и ефективно използване на мобилния охладител за напитки. Ръководството включва спецификации на продукта, инструкции за безопасност и описания на основните части. Пазете това ръководство под ръка за бъдещи справки.

Ръководство за потребителя на TEMPTECH AC-45 Party Cooler

Learn how to operate the TEMPTECH AC-45 Party Cooler with this user manual. The party cooler features high efficiency, fast cooling, and low noise. Use it to cool down drinks and freeze food. Keep it at a safe temperature between 0°C and 10°C. Order yours today for a unique commercial refrigeration product.

Ръководство за употреба на охладителя за парти Bright 017430

Осигурете безопасно използване на вашия парти охладител Bright 017430, като следвате предоставените инструкции. Избягвайте токов удар, рискове от задушаване и използвайте само препоръчани аксесоари. Поставете го върху равна, суха, водо- и топлоустойчива повърхност с добра вентилация.

nedis KAPC150SS Party Cooler Ръководство за потребителя

Научете как да използвате безопасно nedis KAPC150SS Party Cooler с това изчерпателно ръководство за потребителя. Този документ включва инструкции за инсталиране, предпазни мерки и правилна употреба на продукта. Поддържайте вашия парти охладител да работи ефективно с тези полезни съвети.

Cylinda 9102490 Party Cooler ръководство за употреба

Осигурете безопасно използване на парти охладителя Cylinda 9102490 с тези предупреждения и инструкции. Научете за безопасността на хладилния агент, вентилацията и правилната поддръжка. Дръжте деца и запалими предмети далеч.