Ръководство за употреба на масажен пистолет HoMedics PGM-1000-AU Pro

Прочетете ръководството с инструкции за HoMedics PGM-1000-AU и PGM-1000-AU Pro Massage Guns преди употреба. Този документ включва важни мерки за безопасност и гаранционна информация. Пазете косата, дрехите и бижутата далеч от движещи се части по време на употреба. Бременни жени, диабетици и хора с пейсмейкър трябва да се консултират с лекар преди употреба. Не се препоръчва за хора със сензорни недостатъци.