Ръководство за употреба на масажен пистолет HoMedics PGM-1000-AU Pro

Професионален масажор Ръководство с инструкции и гаранционна информацияPGM-1000-AU 1-годишна ограничена гаранция ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА. ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: ТОЗИ УРЕД МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 16 ГОДИНИ И ПОВЕЧЕ И ЛИЦА С НАМАЛЕНИ ФИЗИЧЕСКИ, СЕТИВНИ ИЛИ УМСТВЕНИ СПОСОБНОСТИ ИЛИ ЛИПСА НА ОПИТ И ЗНАНИЯ, АКО СА БИЛИ...