lenoxx BTD300 300 Watt Bluetooth развлекателна система Ръководство за употреба

Това ръководство с инструкции предоставя важни предпазни мерки за безопасност и инструкции за работа на Lenoxx BTD300 300 W Bluetooth развлекателна система и PR4441. Научете как безопасно да работите и поддържате вашето устройство. Запазете това ръководство за бъдещи справки.