kogan KADTPMSGUNA Deep Tissue Pro Massage Gun Ръководство за потребителя

kogan KADTPMSGUNA Deep Tissue Pro Massage Gun Ръководство за потребителя БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ За да намалите риска от неизправност, токов удар, нараняване, пожар, смърт и повреда на оборудването, моля, прочетете внимателно всички инструкции за безопасност и предупреждения в това ръководство за потребителя, преди да използвате този продукт. Винаги се консултирайте с вашия лекар преди употреба, ако здравето ви все пак е увредено,...

Ръководство за употреба на масажен пистолет HoMedics PGM-1000-AU Pro

Професионален масажор Ръководство с инструкции и гаранционна информацияPGM-1000-AU 1-годишна ограничена гаранция ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА. ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: ТОЗИ УРЕД МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 16 ГОДИНИ И ПОВЕЧЕ И ЛИЦА С НАМАЛЕНИ ФИЗИЧЕСКИ, СЕТИВНИ ИЛИ УМСТВЕНИ СПОСОБНОСТИ ИЛИ ЛИПСА НА ОПИТ И ЗНАНИЯ, АКО СА БИЛИ...