Ръководство за потребителя на Mini Air Purifier Medicair Pro

Това ръководство за потребителя на Mini Air Purifier Pro Mini (2A7ZH-PROMINI) съдържа важни инструкции за безопасност за предотвратяване на нараняване и повреда на машината. Научете как да използвате и поддържате вашия Pro Mini Air Purifier (2A7ZHPROMINI) правилно, включително предпазни мерки при използване на химикали и избягване на отломки в изходящия отвор за въздух. Дръжте вашия пречиствател на въздух на поне 50 см разстояние от стени и други препятствия.

Ръководство с инструкции за спектрограмен анализ на POLAR ASPECY PRO

Научете как да използвате спектрограмния анализ POLAR ASPECY PRO с модела 2AZQ4-PROMINI с тези инструкции за потребителя. Навигирайте през функциите на LED бутоните, цветовите температури и RGB цветовете, за да коригирате своя спектрограмен анализ. Извлечете максимума от вашето оборудване с тези полезни съвети.