KERBL PS2000 Стойка за дисплей Ръководство за потребителя

PS1000 / PS2000 / PS3000 Калибриране PS2000 Стойка за дисплей Моля, обърнете внимание: Проверете три параметъра в настройката, както е показано по-долу, преди да започнете калибриране. Надview от параметрите за проверка: параметър P7: капацитет на везната 00 означава капацитет от 500 kg (правилна настройка за везна PS1000) 01 означава капацитет от 600 kg 02 означава капацитет от …

Ръководство за работа на високоговорители EDISON PS2000 PA

Високоговорител EDISON PS2000 PA ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ Прочетете инструкциите: Всички инструкции за безопасност и експлоатация трябва да се прочетат, преди да работите с уреда. Запазете инструкциите: Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да бъдат запазени за бъдещи справки Следвайте инструкциите: Всички инструкции за експлоатация трябва да се спазват. Обърнете внимание на предупрежденията: Всички предупреждения на уреда и инструкциите за експлоатация трябва...