Ръководство за потребителя на смартфон Redmi 10 5G

Смартфон Redmi 10 5G ВЪВЕДЕНИЕ Благодарим ви, че избрахте Redmi 10 5G Натиснете продължително бутона за захранване, за да включите устройството. Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате устройството. За повече информация посетете нашия официален webсайт: www.mi.com/global/service/userguide MIUI Redmi 10 5G идва предварително инсталиран с MIUI, нашата персонализирана операционна система, базирана на Android, която осигурява чести актуализации и...

Ръководство за потребителя на смартфон xiaomi Redmi 10 5G

Ръководство за потребителя на смартфон Redmi 10 5G Кратко ръководство за стартиране на Redmi 10 5G Смартфон Redmi 10 5G Благодарим ви, че избрахте Redmi 10 5G Натиснете продължително бутона за захранване, за да включите устройството. Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате устройството. За повече информация посетете нашия официален webсайт: www.mi.com/global/service/userguide MIUI Redmi 10 5G идва предварително инсталиран...

Ръководство за потребителя на смартфон xiaomi 22041219G Redmi 10 5G

22041219G Redmi 10 5G Ръководство за потребителя на смартфон 22041219G Redmi 10 5G Смартфон EU Регламенти RED Декларация за съответствие Xiaomi Communications Co., Ltd. с настоящото декларира, че този GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE / 5G NR цифров мобилен телефон с Bluetooth и Wi-Fi 22041219G е в съответствие със съществените изисквания и други...