Ръководство на собственика на дигитален 2510-дневен термостат Honeywell RTH7

RTH2510 Цифров 7-дневен термостат Ръководство на собственика Прочетете и запазете тези инструкции. За помощ, моля, посетете honeywellhome.com Идентифицирайте типа на системата Този термостат е съвместим със следните системи: Газова, нафтова или електрическа пещ Централен климатик Система за топла вода с или без помпа Миливолтова система Централна отоплителна и охладителна система Термопомпа без спомагателна/резервна топлина Топлина помпа…