FERM BSM1024 Лентов шлайф 950 W Ръководство за експлоатация

Това ръководство с инструкции е за лентов шлайф BSM1024 950 W с лента от FERM. Той включва предупреждения за безопасност и допълнителни предпазни мерки при използване на лентови шлифовъчни машини, като например носене на подходящо защитно оборудване и избягване на материали, съдържащи азбест. Запазете това ръководство за бъдещи справки.