audiozio SB85 Bluetooth Soundbar Ръководство с инструкции

audizio SB85 Bluetooth Soundbar Ръководство с инструкции Поздравления за покупката на този продукт на Audizio. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате уреда, за да се възползвате напълно от всички функции. Прочетете ръководството, преди да използвате уреда. Следвайте инструкциите, за да не анулирате гаранцията. Вземете всички предпазни мерки, за да избегнете...