THETFORD K1500 Серия Фурни и Грил Ръководство за употреба

Това ръководство за потребителя от THETFORD предоставя подробни инструкции за безопасно и ефективно използване на фурна и грил от серия K1500, включително номера на модели SCK40xxx, SCK41xxx, SCK42xxx, SCK43xxx, SHG40xxx, SHG41xxx и SHG42xxx. Ръководството също така включва информация относно поддръжката и съответствието с разпоредбите на ЕС. Запазете това ръководство за бъдещи справки.