HEYLO HL 400, HL 800 Топлина със странични ефекти Фин прах от дървесни пожари Ръководство на собственика

HEYLO HL 400, HL 800 Топлина със странични ефекти Фин прах от дърва Инструкция ТОПЛИНА СЪС СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ – ФИН ПРАХ ОТ ДЪРВА ИЗБЯГВАЙТЕ ОПАСНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ФИН ПРАХ НА ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ С МОБИЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛИ НА ВЪЗДУХА В резултат на газовата криза все повече хора използват печки и камини. Финият прах от…