Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro Ръководство за потребителя

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro Ръководство за потребителя Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro Ръководство за потребителя ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Когато захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен с оригинален захранващ кабел, закупен от производителя или отдела за следпродажбено обслужване. Този уред може да се използва от деца на възраст...

Ръководство за потребителя на xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro

xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Когато захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен с оригинален захранващ кабел, закупен от производителя или отдела за следпродажбено обслужване. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на...

Интелигентен пречиствател на въздух xiaomi ACM15SC 4 Pro ръководство за потребителя

xiaomi ACM15SC Smart Air Purifier 4 Pro ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Когато захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен с оригинален захранващ кабел, закупен от производителя или отдела за следпродажбено обслужване. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни...