Ръководство за потребителя на nedis WIFIDS10xx Wi-Fi дим и отопление

Научете за nedis WIFIDS10xx Wi-Fi Smoke and Heater, устройство, използвано за откриване на дим и топлина само за употреба на закрито. Прочетете внимателно ръководството за безопасност на батерията и инструкции за инсталиране. Получете спокойствие с 10-годишния ограничен живот на този продукт.