Ръководство за инсталиране на мобилен принтер за разписки BIXOLON SPP R210

Това ръководство за инсталиране предоставя бърза информация за мобилния принтер за разписки BIXOLON SPP-R210/R215, включително предпазни мерки за безопасност на батерията. Вижте включения компактдиск за подробни инструкции. Бъдете информирани за актуализациите на продуктите в BIXOLON webсайт.