Ръководство за потребителя на софтуера за мигриране на данни на SSD на SAMSUNG

SSD софтуер за мигриране на данни на SAMSUNG Copyright © 2020 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Това ръководство за потребителя е защитено с авторски права на Samsung Electronics. Всяко неразрешено възпроизвеждане, използване или разкриване на този материал или част от него е строго забранено и представлява нарушение на закона за авторското право. Samsung Electronics си запазва правото да променя продукти, информация и спецификации без...

SAMSUNG SSD Data Migration v.4.0 Ръководство за потребителя на софтуера

SAMSUNG SSD Data Migration v.4.0 Софтуер SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Това ръководство за потребителя е защитено с авторски права от Samsung Electronics. Всяко неразрешено възпроизвеждане, използване или разкриване на този материал, или на част от него, е строго забранено и е нарушение съгласно закона за авторското право. Samsung Electronics си запазва правото да променя продукти, информация и спецификации без предизвестие. В …