Ръководство за потребителя на софтуера за мигриране на данни на SSD на SAMSUNG

SSD софтуер за мигриране на данни на SAMSUNG Copyright © 2020 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Това ръководство за потребителя е защитено с авторски права на Samsung Electronics. Всяко неразрешено възпроизвеждане, използване или разкриване на този материал или част от него е строго забранено и представлява нарушение на закона за авторското право. Samsung Electronics си запазва правото да променя продукти, информация и спецификации без...