CREATIVE MF8395 STAGE Air V2 Compact Under Monitor USB Soundbar с Bluetooth Ръководство за потребителя

Открийте Creative MF8395 STAGE Air V2 Compact Под монитор USB Soundbar с Bluetooth. Получете достъп до технически спецификации, контроли и информация за свързване. Научете как да извършите Master Reset и проверете живота на батерията. Съвместим с Директива 2014/53/ЕС и Регламенти за радиооборудване 2017 г.